„RAŚ lansuje narodowość śląską. To oczywiście idzie po linii myślenia hitlerowców o Polsce, która ma być podzielona”

Fot. YouTube
Fot. YouTube

Polska tylko zjednoczona może być silna. Natomiast rozczłonkowana, może być tylko słaba. Ruch Autonomii Śląska, jest jednym z tych czynników, który to rozczłonkowanie usiłuje realizować

— podkreślił rodowity Ślązak Tadeusz Galisz, gość Radia Wnet.

Przypomniał on na antenie Radia Wnet, że doświadczenia innych państw udowadniają, że te kraje które były wewnętrznie rozbite nic nie znaczyły na arenie międzynarodowej. Natomiast po zjednoczeniu stały się silnymi państwami.

Obecnie RAŚ lansuje narodowość śląską, czy kaszubską, a potem może wymyślą jakąś rybnicką czy inną. To oczywiście idzie po linii myślenia hitlerowców o Polsce, która miała być podzielona na liczne grupy etniczne. Jerzy Gorzelik (lider RAŚ), mimo, że jako członek sejmiku śląskiego przysięgał wierność Państwu Polskiemu, oficjalnie głosi, że jego ojczyzną nie jest Polska, że niczyje się zobowiązany do lojalności wobec Polski, albo że dać Polsce Śląsk to jak dać małpie zegarek

— powiedział Tadeusz Galisz i podkreślił, że nie można pogodzić takich poglądów z misją w sejmiku województwa.

Jeżeli szef RAŚ najpierw ślubuje wierność Polsce, a później mówi o naszym kraju w taki sposób, to chyba świadczy o tym do czego oni dążą

— dodaje rozmówca Radia Wnet.

Każda próba rozczłonkowania Polski musi być uznana jako działanie na szkodę naszego kraju

— dodał Galisz.

Przypomniał on także wypowiedź Heinricha Himmlera, który podkreślił że Polskę należy podzielić „na tak wiele różnych grup etnicznych, na wiele części i podzielonych grup jak to jest tylko możliwe”.

CZYTAJ WIĘCEJ: RAŚ już z otwartą przyłbicą. Jego lider mówi o „kwestii śląskiej”, którą trzeba „europeizować”. Chodzi o pomoc z zewnątrz dla separatystów

CZYTAJ TAKŻE: „Ruch Autonomii Śląska to ugrupowanie podejrzewane o próby separatyzmu”. Prof. Roszkowski o koalicji śląskiej PO-PSL-SLD i RAŚ. NASZ WYWIAD

Cała audycja na Radiu Wnet

mmil/radiownet.pl

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...