Globalne ocieplenie czyni Ziemię bardziej zieloną i sprzyjającą życiu. Drzewa rosną na Saharze

sahara plants
sahara plants

Zła wiadomość dla uważających, że globalne ocieplenie jest największym zagrożeniem planety Ziemia. Dla przekonanych, że walka ze zmianą klimatu musi być najwyższym priorytetem, i że trzeba jej podporządkować życie ludzi, gospodarkę i całą cywilizację – co już zrobiła Unia Europejska, porwana przez ekologię w roli nowej religii, zastępującej religie wymierające w Europie.

Ogłoszono wyniki badań wykorzystujących nowo wynalezioną metodę dokładnego mierzenia roślinności na Ziemi (opublikowało je światowe czasopismo naukowe „Nature Climate Change” z grupy „Nature” o najwyższych standardach i wiarygodności). Globalny wzrost temperatury i towarzyszący mu wzrost opadów powodują wielkie zazielenienie planety. Dzięki zwiększonym opadom roślinność opanowuje pustynie, w tym duże części największej na świecie pustyni Sahara. Na Saharze zaczęły rosnąć trawy, krzewy, a nawet drzewa – jak tysiące lat temu. Dzięki naraz ociepleniu i opadom, szumią roślinnością tereny podbiegunowe. Linie zasięgu lasów postępują coraz dalej na północ i południe planety, oraz na wyższe wysokości w górach. Grenlandia może w przyszłości odzyskać znaczenie swojej starej nazwy – Zielony Ląd. Miliony kilometrów kwadratowych zazieleniają się w Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, Australii i Europie. Wraz z roślinami rozprzestrzeniają się zwierzęta. Później osiedlą się ludzie. Sygnały o zmianach dochodziły już wcześniej ze wszystkich kontynentów, a teraz nowa metoda potwierdziła, wzmocniła i scaliła je w globalny obraz.

Roślinności sprzyja także zwiększona w atmosferze Ziemi zawartość dwutlenku węgla – głównego wroga Unii Europejskiej, którego zwalczanie stało się ważniejsze od rozwoju innowacyjności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i biedzie. Drzewa i wszystkie rośliny pochłaniają dwutlenek węgla i trwale wiążą węgiel – częściowo dekarbonizują atmosferę. Jednocześnie produkują tlen dla ludzi i zwierząt. Przyroda zmierza ku nowej równowadze, bardziej zielonej i ogólnie bardziej sprzyjającej życiu. Globalne ocieplenie jest dobre.

CZYTAJ WIĘCEJ: Unia Europejska stawia klimat ponad ludzi i innowacyjną gospodarkę. Rzeczywiste priorytety strategii „Europa 2020”

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...