Zapatrzmy się w Konstytucję 3 Maja, w jej twórców, odwagę i zrozumienie dla istoty spraw państwowych. Niech to będzie dla nas wzorem rzetelnego prowadzenia spraw publicznych

— mówił na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent Andrzej Duda podczas oficjalnych uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

CZYTAJWNIEŻ: Obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prezydent Andrzej Duda odznaczył wybitnych obywateli. RELACJA

Prezydent Duda do odznaczonych Orderem Orła Białego: „Niech te Orły Białe święcą na państwa piersiach. Niech przynoszą sławę rzetelności”

Prof. Półtawska: „Wreszcie mam poczucie, że jestem w Polsce, wśród ludzi, którzy rozumieją, co to słowo znaczy”

Bronisław Wildstein odznaczony Orderem Orła Białego! „Trudno wyobrazić sobie większą nagrodę. Traktujemy ją jednak jako zobowiązanie”

Witaj majowa jutrzenko. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Jakże pięknie i wymownie brzmią te słowa, zwłaszcza w kontekście odczytanej preambuły Konstytucji 3 maja. Jakże wymownie i jakże radośnie tchną nadzieję na Polskę bez obcych panów. Na Polskę suwerenną, niepodległą. Jakże wiele nadziei na wielką Rzeczpospolitą jest w tych słowach

—rozpoczął prezydent.

Można z tego i wnioskować, jak trudny był to czas. Jak głębokie były przeżycia tych ludzi, którzy o tę wolną Polskę walczyli. Ale co ważne, to nasze wielkie święto suwerenności i niepodległości. Tamta walka nie była walką zbrojną, nie oznaczała przelewu krwi. To była walka parlamentarna, polityczna, dyskusja stron. Co najważniejsze, to była debata, która zakończyła się zrozumieniem i porozumieniem zdecydowanej większości. Zrozumieniem rzeczywiście w trudnej sytuacji w jakiejś się Polska znajdowała, nawet przy wyrzeczeniu się własnej wygody, przywilejów. Sejm Wielki przyjął obciążenia aby odbudować polską armię, które spoczęły także na polskiej szlachcie, a więc na tych,którzy zasiadali w Sejmie. Sejm Wielki podniósł do rangi obywatelskiej mieszczan dając im prawa wyborcze, umieszczając ich w izbie. Tym samym szlachta część swoich praw oddała, a zatem zrozumiała, że to konieczne. Sejm Wielki powiedział po raz pierwszy, że chłopi zostają objęci ochroną państwa. Sejm Wielki powiedział, że ustanawia dwuinstancyjne sądownictwo tak, aby ludzie mieli poczucie sprawiedliwości, aby każdy złoczyńca był przez państwo należycie ukarany. Także Sejm Wielki wprowadził monteskiuszowską zasadę trójpodziału władz. Jakże to było na tamte czasy nowoczesne. To była druga konstytucja na świecie po amerykańskiej. To była konstytucja, która w niebywały sposób łączyła tradycję z nowoczesnością. Została przyjęta przez reprezentację narodu, a nie narzucona przez oświeceniowego władcę

— przypomniał prezydent.

Ciąg dalszy na następnej stronie ==>