Posłowie opozycji zostaną ukarani za wyjęcie kart do głosowania? „Posła obowiązuje obecność oraz czynny udział w posiedzeniach Sejmu”

Fot. Fratria
Fot. Fratria

Wszystko wskazuje na to, że fortel z wyjęciem kart go głosowania w czasie głosowania nad kandydaturą prof. Zbigniewa Jędrzejewskiego do TK był działaniem niezgodnym z prawem.

CZYTAJWNIEŻ: Opozycja zamieniła Sejm w cwaniacki bazar. Posłowie, którzy wyciągnęli karty i zlekceważyli swoje obowiązki, powinni ponieść konsekwencje

Posłowie klubów Kukiz‘15, PO i Nowoczesnej postanowili w ten sposób uniemożliwić uzyskanie kworum niezbędnego do wyboru sędziego. Sytuacja była o tyle kuriozalna, że wspomniani parlamentarzyści wciąż przebywali na sali plenarnej.

Dziennikarze portalu niezalezna.pl skierowali w tej sprawie pytanie do Biura Prasowego Kancelarii Sejmu. Odpowiedź nie pozostawia wątpliwości.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 Regulaminu Sejmu do podstawowych obowiązków posła należy „udział w głosowaniach podczas posiedzeń Sejmu i w komisjach sejmowych”. Analogicznie zagadnienie to jest ujęte w art. 3 i 13 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora”. Zgodnie z tymi przepisami „Podstawowym prawem i obowiązkiem posła i senatora jest czynne uczestnictwo w pracach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów” (art. 3), a „Posła i senatora obowiązuje obecność oraz czynny udział w posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, do których zostali wybrani” (art. 13 ust. 1)

— czytamy w komunikacie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Regulaminu Sejmu za niewykonywanie obowiązków poselskich Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich może w drodze uchwały zwrócić posłowi uwagę, udzielić posłowi upomnienia lub nagany

— podkreśla Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu.

Ponadto nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Sejmu lub niewzięcie udziału w więcej niż 1/5 głosowań zobowiązuje Marszałka Sejmu do potrącenia posłom 1/30 uposażenia poselskiego i diety parlamentarnej albo jednego z tych świadczeń, jeżeli tylko ono przysługuje posłowi (art. 24 Regulaminu Sejmu)

— informuje Biuro.

Czy teraz parlamentarzyści Kukiz‘15, PO i Nowoczesnej zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za swoje działania?

gah

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych