Andrzej Duda: "Przyjęcie chrztu określiło naszą tożsamość". W Poznaniu Zgromadzenie Narodowe z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski

fot. TVP Info
fot. TVP Info

Od odśpiewania hymnu polskiego rozpoczęło się w Poznaniu uroczyste Zgromadzenie Narodowe zwołane z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Posiedzenie otworzył marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Chrzest Polski to kamień milowy w naszych dziejach; zmienił na naszych ziemiach ład moralny, a także przybliżył nas do Europy

— mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego z okazji 1050-lecia chrztu Polski.

Rozpoczynając posiedzenie Kuchciński podkreślił, że chrzest Polski był „jednym z największych wydarzeń w historii Polski”.

Zwracał uwagę, że decyzja księcia Mieszka I „zmieniła na wieki na naszych ziemiach ład moralny, życie codzienne i publiczne oraz stosunki społeczne”.

Państwo polskie i jego mieszkańcy zostali wówczas trwale połączeni z chrześcijańską Europą oraz z Rzymem - stolicą papiestwa i centrum cywilizacji europejskiej

— mówił.

Losy Polski i Polaków zostały powiązane z dziejami Kościoła powszechnego

—dodał.

Marszałek Sejmu wskazywał, że Kościół stał się dla Polaków instytucją, „na której została oparta budowa państwa, a następnie tworzenie narodu”. Zwracał też uwagę, że w późniejszej historii Polacy walcząc o wolną i niepodległą Polskę równocześnie bronili wiary i Kościoła.

Dlatego przez wieki wypisywano i wykuwano na pomnikach i sztandarach: Bóg i Ojczyzna

—mówił.

W ocenie Kuchcińskiego współczesnych Polaków łączy przekonanie, że zarówno chrzest Polski, jak i milenium tego wydarzenia obchodzone w 1966 r. „są kamieniami milowymi w naszych dziejach”.

Wyrazem historycznej mądrości, sukcesu i odpowiedzialności za państwo oraz jego mieszkańców

—podkreślił.

Dziś drugi dzień obchodów. Przyjechało na nie ok. 1200 gości z kraju i zagranicy. Podczas posiedzenie głos zabrał prezydent Andrzej Duda:

Przyjęcie chrztu określiło nasza tożsamość. Udało się ja zbudować na fundamencie wiary.

Rok 966 to najważniejsza cezura w naszych dziejach. Poczytuję sobie za zaszczyt , że tu w Poznaniu możemy razem możemy zainaugurować obchody tego czcigodnego jubileuszu

—powiedział w uroczystym orędziu.

fot. TVP Info
fot. TVP Info

W trakcie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego odczytano też tekst uchwały, przyjętej przez Senat i Sejm.

W 1050. rocznicę przyjęcia chrześcijaństwa na naszych ziemiach wyrażamy wdzięczność twórcom państwowości i wszystkim pokoleniom Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach wyznaczających naszą tożsamość - głosi uchwała.

U uchwale czytamy też, że „w długich dziejach chwały, ale i upadku Rzeczypospolitej, Naród Polski trwał, dzięki sile ducha, dzięki przykładowi męczenników od św. biskupa Wojciecha do bł. księdza Jerzego Popiełuszki”.

Zgromadzenie Narodowe zakończyło się po wygłoszeniu przez Prezydenta Andrzeja Dudę Orędzia.

CZYTAJ TAKŻE: PRZEMÓWIENIE Andrzeja Dudy: „Chrzest Mieszka jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i Narodu Polskiego. To wtedy narodziła się Polska”

ansa/TVP Info

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...