Ministerstwo potwierdza: prezydent będzie mógł odbierać tytuł profesora. Nowelizacja ustawy - w toku

fot. PAP/ Jacek Turczyk
fot. PAP/ Jacek Turczyk

Ministerstwo nauki potwierdza informacje, że przygotowuje rozszerzenie uprawnień prezydenta w zakresie przyznawania tytułów profesorskich. Plany te tłumaczy koniecznością uzupełnienie luki prawnej.

Przygotowywaną przez ministerstwo nowelizację ustawy oprotestowała Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność. Przestrzegał przed niebezpiecznymi propozycjami zmian w prawie o szkolnictwie wyższym - szczególnie w zakresie poprawki dającej "możliwość kontrolowania przez Prezydenta RP decyzji Centralnej Komisji w sprawie nadawania tytułu profesora, a nawet cofnięcia jej postanowienia". Obecnie tytuł profesora nadaje Prezydent RP po zatwierdzeniu przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów wniosku uczelni macierzystej w sprawie nadania tytułu naukowego. Tytuł ten jest przyznawany w Polsce dożywotnio.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent będzie mógł "kontrolować", a nawet "cofać" decyzje świata nauki w sprawie nadania tytułu profesora? "Solidarność" alarmuje

Próbując zweryfikować informacje związkowców zwróciliśmy się o wyjaśnienia do rzecznika ministerstwa nauki. Po przeszło tygodniu – nadeszła odpowiedź, którą publikujemy w całości:

Szanowna Pani Redaktor,

w odpowiedzi na Pani pytania informuję, że nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym przygotowywana jest obecnie przede wszystkim z uwagi na konieczność wprowadzenia regulacji dotyczących ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym (25+) w ramach uczenia się przez całe życie, zapewnienia lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni, dostosowania funkcjonowania uczelni do skutków niżu demograficznego, a także doprecyzowania niektórych rozwiązań w oparciu o doświadczenia z wdrażania reformy szkolnictwa wyższego z 2011 r.

Projekt założeń w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw został w dniu 28.11.2012 r. skierowany do uzgodnień międzyresortowych, a także do konsultacji społecznych, w tym do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Stanowisko KSN NSZZ „Solidarność” wpłynęło dnia 27.12.2012 r. i zostało poddane analizie w MNiSW.

Proponowane zmiany w procedurze nadawania tytułu naukowego profesora - możliwości stwierdzenia przez Prezydenta RP utraty mocy postanowienia w sprawie nadania tytułu profesora - wprowadzane są ze względu na to, iż w dotychczasowych rozwiązaniach Prezydent RP nie ma takich uprawnień nawet w  przypadku stwierdzenia przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów nieważności postępowania w sprawie nadania tego tytułu.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Kamil Melcer

 

Do pytań dotyczących zarzutów NSZZ "Solidarność" o upolitycznienie świata nauki - ministerstwo się nie odniosło.

ansa

Autor

e-prenumerata tygodnika Sieci 50% taniej + 3 audiobooki w prezencie! e-prenumerata tygodnika Sieci 50% taniej + 3 audiobooki w prezencie! e-prenumerata tygodnika Sieci 50% taniej + 3 audiobooki w prezencie!

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...