PODSUMOWANIE

Rasistowski fitness, feministyczne kolędy i zdekolonizowana matematyka, czyli największe absurdy poprawności politycznej 2022

autor: YouTube/Bettman Archive
autor: YouTube/Bettman Archive
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...