MUR NA GRANICY

Litwa poszła w ślady Polski. Jeszcze w tym roku ukończyć budowę bariery na granicy z Białorusią. To samo chce zrobić Finlandia

autor: Fratria
autor: Fratria
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...