WIDEO

PE chciał potępić wyrok amerykańskiego SN o aborcji?! Jaki: Chcecie potępić sędziów USA za to, że skorzystali ze swojej niezawisłości

W PE zorganizowano… debatę „Decyzja Sądu Najwyższego USA o obaleniu praw do aborcji w Stanach Zjednoczonych oraz potrzeba ochrony praw do aborcji i zdrowia kobiet, także w UE” / autor: Fratria; Twitter/Patryk Jaki
W PE zorganizowano… debatę „Decyzja Sądu Najwyższego USA o obaleniu praw do aborcji w Stanach Zjednoczonych oraz potrzeba ochrony praw do aborcji i zdrowia kobiet, także w UE” / autor: Fratria; Twitter/Patryk Jaki
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...