Soros musi być zachwycony! KE wzywa Węgry do wykonania orzeczenia TSUE w sprawie organizacji pozarządowych

autor: Fratria
autor: Fratria

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...