Niemiecką prasę zalała informacja o rzekomym upomnieniu Polaków przez Ojca świętego Franciszka, co do konieczności przyjęcia do Polski uchodźców. Zdaniem „Frankfurter Allgemeine Zeitung” wizyta papieża w Polsce już na samym początku stała się okazją do krytyki polskiego rządu. Zdaniem gazety, Franciszek zaapelował o otwartość względem uchodźców.

W podobnym tonie wypowiada się dziennikarz „Süddeutsche Zeitung”, twierdząc, że papież Franciszek niemal zażądał od Polski przyjęcia uchodźców. Jego zdaniem, Polska w przeciwieństwie do pozostałych członków UE, uchyla się od obowiązku przyjęcia muzułmańskich uchodźców z terenów objętych wojną, takich jak Syria, Irak, Afganistan.

Zachodnie media przedstawiają wizytę papieża Franciszka w Polsce jako szczególnie trudną. Ich zdaniem konserwatywny Kościół polski jest niewygodny dla papieża. Relacja telewizyjna CNN podkreśla wybitnie konserwatywny aspekt hierarchii kościelnej, zamkniętej na realne problemy Kościoła i społeczeństwa. W chłodny charakter wizyty papieża wpisuje się ciągła tęsknota za zmarłym papieżem Polakiem i Jego wizją Kościoła. Niemiecki dziennik „Die Welt” przywołuje wypowiedź kontrowersyjnego dominikanina – Ludwika Wiśniewskiego – o rzekomym klerykalizmie, triumfalizmie, intelektualnej powierzchowności i wrogości polskiego Kościoła do dialogu. Zdaniem „Die Welt”, dobrze się mają w Polsce strony internetowe określające papieża „fałszywym prorokiem”.

Obraz wizyty papieskiej w Polsce w relacji zachodnich mediów jest bardzo zafałszowany. Wyciąga się z niej wnioski odpowiadające lasowanej od lat lewicowej propagandzie. Bardzo mało, albo prawie w ogóle nie mówi się o entuzjazmie, otwartości, wierze milionów młodych ludzi z całego świata. To właśnie ich wiara, pokój w sercu i świadectwo bycia z Chrystusem nijak wpisuje się z program dyskredytowania Kościoła i ośmieszania świadków Ewangelii.


PAPIEŻ W KRAJU MOCYWIARY! Światowe Dni Młodzieży 2016 w tygodniku „wSieci”.

Kup nasze pismo w kiosku lub skorzystaj z bardzo wygodnej formy e - wydania dostępnej na: http://www.wsieci.pl/e-wydanie.html.