Piątkowe zamachy terrorystyczne w Paryżu potwierdziły ryzyka dotyczące bezpieczeństwa, jakie wiążą się z obecnym kryzysem migracyjnym w Unii Europejskiej - oświadczył w poniedziałek premier Słowacji Robert Fico.

Co najmniej w dwóch przypadkach spośród ośmiu zamachowców chodzi o migrantów. Sprawdza się najgorszy scenariusz, a jest to scenariusz ogromnych ryzyk dotyczących bezpieczeństwa, jakie są związane z falą migracyjną

— powiedział Fico słowackiej komercyjnej telewizji Markiza.

Słowacja jest przeciwna uzgodnionym w ramach UE obowiązkowym kwotom przyjmowania uchodźców i zamierza zaskarżyć to rozwiązanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Traktuję z respektem to, że mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym. Przed prawami migrantów, przed potrzebą zadbania o nich na pierwszym miejscu muszą być obywatel Republiki Słowackiej i bezpieczeństwo tego kraju

— zadeklarował Fico.

Dodał, że francuskie tajne służby zwróciły się do wszystkich państw europejskich o pomoc w ustaleniu tożsamości dalszych sprawców.

Oznacza to, że ludzie ci nie byli rejestrowani we Francji i istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że będą między nimi także dalsi migranci

— powiedział.

PAP/mall