Raport Federalnego Urzędu Pracy: „Liczba pobierających zasiłki w Niemczech znacznie wzrośnie. Większość imigrantów nie posiada żadnych zawodowych kwalifikacji”

Fot. br.de
Fot. br.de

Federalny Urząd Pracy (BA) sporządził raport na temat możliwości integracji imigrantów, którzy w ostatnich miesiącach dotarli do Niemiec, na rodzimym rynku pracy. Wynika z niego, że 81 proc. tych, którzy złożyli wnioski o azyl w Niemczech „nie ma żadnych zawodowych kwalifikacji” – informuje niemiecki tygodnik „Junge Freiheit”.

Według gazety raport pod tytułem „Uchodźcy w Niemczech - wziąć odpowiedzialność, rozpoznać szanse”, powstał na początku października na zlecenie rady administracyjnej BA i został utajniony. Informacje w nim zawarte nie pasują bowiem do płynącej z rządowych kręgów w Berlinie propagandy pod hasłem „damy radę”.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała w październiku kursy integracyjne i naukę języka dla imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Zapewniała przy tym, że „znaczna część imigrantów ma duże szanse na integrację na niemieckim rynku pracy”.

Kursy językowe i zawodowe będą przystosowane do indywidualnych potrzeb uchodźców. Znaczna część imigrantów ma duże szanse na sukces

—podkreśliła Merkel. Wydźwięk raportu BA jest znacznie mniej optymistyczny. Autorzy raportu ostrzegają, że większość imigrantów skończy na garnuszku państwa, a nie w przemyśle.

W 2016 r. liczba osób pobierających zasiłki w Niemczech wzrośnie za sprawą imigrantów o ponad 400 tys., a do 2019 r. aż o milion

—czytamy w dokumencie. Eksperci BAA obliczyli bowiem, w oparciu o dane napływające z obozów dla azylantów, że 81 proc. imigrantów „nie posiada żadnych zawodowych kwalifikacji”.

Tylko 8 proc. z nich posiada wyższe wykształcenie, a 11 proc. wykształcenie zawodowe. Analfabetyzm jest bardzo rozpowszechniony wśród uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki

—głosi raport dalej. By znaleźć imigrantom jakieś zajęcie BA sama ich zatrudnia. W raporcie opisany jest przypadek 40-letniego Abdoulaye’a z Nigru, który został pośrednikiem w agenturze pracy w Dortmundzie. Federalny Urząd Pracy jest gotów zatrudnić kolejnych imigrantów, nawet tych bez kwalifikacji, bo w związku z kryzysem imigracyjnym zabrakło mu personelu.

Musimy zatrudnić 3500 nowych pracowników

—przyznaje BA. Warto przy tej okazji przypomnieć, że jeszcze w lipcu niemiecka telewizja publiczna ARD, która popiera politykę Merkel, twierdziła, że „90 proc. uchodźców posiada wykształcenie”.

Ryb, Junge Freiheit

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...