PATRZ: Zobacz, czym i w jakim stylu prowokowało pismo zaatakowane w Paryżu. Okładki „Charlie Hebdo”

CZYTAJ: Francja oskarżona o brutalne działania policji wobec obrońców rodziny i małżeństwa! Sprawa trafiła do ONZ