SPORT BEZ IDEOLOGII

Wraca normalność w lekkoatletyce! Część transpłciowych sportowców wykluczona z udziału w zawodach kobiet. Już słychać oburzenie

autor: Rudolphous/CC/Wikimedia Commons
autor: Rudolphous/CC/Wikimedia Commons
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...