VIII Dzień Patrioty! Arcyciekawe spotkanie m.in. z prof. Nowakiem, prof. Roszkowskim czy Jakubem Maciejewskim!

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...