ZDJĘCIA

Ponad 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy! 20 cudzoziemców przeprawiło się przez rzekę Świsłocz pontonem, 7... wpław

autor: Fratria; Twitter/Straż Graniczna
autor: Fratria; Twitter/Straż Graniczna
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...