Sklonowane, wykształcone damy na ważnych społecznie miejscach

Rys. Andrzej Krauze
Rys. Andrzej Krauze

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...