Ważny głos prof. Marka Kornata w sprawie szkolnictwa wyższego. „O więcej zrozumienia dla myślących inaczej (wśród historyków)"

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...