Potworność! Najsztub z byłym jezuitą w wigilijny wieczór: Kolędy są niestosowne. Mam poczucie dysonansu poznawczego

Piotr Najsztub/Stanisław Obirek / autor: Fratria/By Wszechnica FWW - Oswajanie Judasza – Stanisław Obirek (7:21), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78939250
Piotr Najsztub/Stanisław Obirek / autor: Fratria/By Wszechnica FWW - Oswajanie Judasza – Stanisław Obirek (7:21), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78939250
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...