"SE" wyrocznią mody: "Pawłowicz w worze pokutnym". Riposta posłanki: "NIE odróżniają chińszczyzny z bazarku od SZLACHETNEGO, POLSKIEGO LNU"

autor: Youtube.pl/'SE'
autor: Youtube.pl/'SE'
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...