Jonny Daniels: Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, by dla bohaterów ratujących Żydów uczynić jeszcze więcej i traktować ich w taki sposób, na jaki zasługują

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...