Miłosz wykreślony z listy lektur? MEN odpowiada: "Polski poeta i noblista ma zagwarantowane miejsce w podstawie programowej"

autor: fot.wPolityce.pl
autor: fot.wPolityce.pl

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...