Ważne słowa ks. Dariusza Kowalczyka: "z ewangelicznej cnoty gościnności zrobiono bałwochwalstwo w służbie ideologii, która dąży do zniesienia państw narodowych"

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...