Sprzeciw wobec klauzuli sumienia dla farmaceutów to przejaw laickiego zamordyzmu, ale też ingerencja w wolny rynek

Fratria
Fratria

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...