Sondaż CBOS: Jaki jest kręgosłup moralny Polaków? Co piąty badany uważa, że należy mieć wyraźne zasady etyczne

fot. Pixabay
fot. Pixabay
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...