W Wilnie zniknęła tablica z polską nazwą ulicy Warszawskiej. Mieszkańcom miasta przeszkadza język polski?

fot.CC BY-SA 3.0/zbylon/ Creative Commons
fot.CC BY-SA 3.0/zbylon/ Creative Commons

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...