Kontrowersje wokół wielkiego przetargu na szczepionki. To trzeba wyjaśnić!

fot. FreeImages
fot. FreeImages

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...