Projekty dot. reformy oświaty będą gotowe w połowie września. Minister edukacji uspokaja: Nie będzie zwolnień nauczycieli

fot. wPolityce.pl
fot. wPolityce.pl

MEN dobiegają końca prace nad szczegółowymi rozwiązaniami dot. zmian w systemie oświaty. W połowie września projekty zostaną przekazane do konsultacji społecznych - powiedziała w środę dziennikarzom szefowa MEN Anna Zalewska.

Minister Edukacji Narodowej skierowała w środę list do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Przedstawiła w nim najważniejsze kierunki zmian i zachęciła do włączania się w prace nad ostatecznymi rozwiązaniami.

W ocenie minister Zalewskiej, najważniejsze decyzje, które będą realizowane od nowego roku szkolnego to m.in.: zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidacja sprawdzianu dla szóstoklasistów, możliwość niezależnego odwoływania się od wyników egzaminów maturalnych i usunięcie restrykcyjnego rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych.

Od 1 września, jak przypomniała szefowa MEN, zlikwidowany został obowiązek realizacji w dotychczasowej formule tzw. „godzin karcianych”; wynikają one z przepisów prawa oświatowego.

Minister zadeklarowała znaczny wzrost kwot przekazywanych z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie wychowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich. Poinformowała, że resort pracuje nad podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego - dla uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych - liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły pierwszego i drugiego stopnia i technikum.

Minister mówiła, że pierwszy etap zmian, to przede wszystkim rozpoczęcie od 1 września 2017 r. wdrażania nowej struktury szkół - przekształcenia sześcioletnich szkoły podstawowych w ośmioletnie, wygaszanie gimnazjów i uruchamianie pierwszych klas szkół branżowych I stopnia.

Według niej projektowane rozwiązania przewidują dogodne dla organów prowadzących możliwości dostosowania do nowej struktury szkół, ze stabilnymi rozwiązaniami przejściowymi.

Gminy i powiaty zaplanują i wdrożą niezbędną korektę sieci szkolnej na podstawie jednej uchwały. Większość przekształceń niesamorządowych szkół publicznych nie będzie wymagała składania wniosków o zmianę wcześniej uzyskanego zezwolenia lub uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty czy zgody jednostki samorządu terytorialnego na przekształcenie szkoły

— napisała w liście szefowa MEN.

Podkreśla, że przeprowadzenie szkół przez proces przekształceń powierzone zostanie doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej - w tym okresie szkołami zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy.

Szefowa MEN wskazała, że nauczyciele zatrudnieni w szkołach aktualnie funkcjonujących, od 1 września 2017 r. z urzędu staną się nauczycielami szkół tworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że np. nauczyciele gimnazjum, które zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, z urzędu staną się nauczycielami szkoły podstawowej. Dodała, że podjęła działania zmierzające do budowy nowych rozwiązań finansowych w zakresie kształtowania płac nauczycielskich.

Czytaj dalej na następnej stronie ===>

12
następna strona »

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...