Minister Krzysztof Szczerski wręczył w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył odznaczenie państwowe najstarszemu żyjącemu polskiemu ułanowi - Stefanowi Mustafie Abramowiczowi. Abramowicz równocześnie otrzymał awans oficerski, który przyznał mu minister Antoni Macierewicz.

Stefan Mustafa Abramowicz to jeden z ostatnich żyjących ułanów Wojska Polskiego II RP. Urodził się 20 stycznia 1915 roku w Klecku w rodzinie Tatarów polskich. W 1937 roku rozpoczął swoją służbę w sławnym 1 tatarskim szwadronie ułanów, który wchodził w skład 13 Pułku Ułanów Wileńskich w Nowej Wilejce. Podczas kampanii wrześniowej razem ze szwadronem brał udział w walkach z Niemcami na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

27 września 1939 aresztowany przez NKWD i osadzony w obozie jenieckim dla szeregowców w Kozielsku. Po 2 miesięcznym brutalnym śledztwie skazany na pracę przymusową w kopalni Rudy Żelaza w Krzywym Rogu w obłasti Dniepropietrowskiej.

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej jeszcze raz trafił do obozu jenieckiego tym razem w Starobielsku skąd na mocy układu Sikorski - Majski został zwolniony w 1942 a następnie wstąpił do formowanego w ZSRR II Korpusu pod dowództwem Generała Władysława Andersa.

Po ewakuacji z terenów Rosji sowieckiej por. Stefan Mustafa Abramowicz uczestniczył w walkach II Korpusu we Włoszech jako czołgista 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 2 Warszawskiej Brygady Pancernej, z którą brał m.in. udział w walkach pod Monte Cassino. Ostatecznie Pan Stefan po demobilizacji w stopniu starszego ułana w roku 1947 osiadł w Wielkiej Brytanii w Manchesterze.

Minister Szczerski po przypomnieniu życiorysu ułana, zwrócił uwagę na sprawę oddania polskiej społeczności przez społeczność tatarską.

Wszyscy widzimy jak niesamowitą drogę przeszedł w swoim długim życiu por. Stefan Mustafa Abramowicz. Jest ona symboliczna w kilku wymiarach.

Po pierwsze jest on doskonałym przykładem ogromnego, trwającego od wieków oddania polskiej społeczności tatarskiej dla sprawy polskiej. Szczególnie aktualne są w tutaj słowa Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który jako pierwszy Prezydent RP złożył wizytę w Bohonikach, gdzie mówił „Polscy Tatarzy żyją w naszym kraju od setek lat, często swoim działaniem podkreślali, że służą Polsce i są obywatelami polskimi i że często działo to się poprzez daninę krwi”, Pan Prezydent podkreślił także: że na tle wyznaniowym możemy stanowić wspólnotę i stanowimy ją.

Droga Por. Stefana Mustafy jest też symbolem męstwa, hartu ducha i woli przetrwania pomimo wszelkich trudności, wbrew Sowieckim i Nazistowskim represjom. Pan Stefan wiele razy wyrwał się śmierci z objęć, niejednokrotnie w ostatniej chwili, warto tu wspomnieć jak wielu jego współtowarzyszy walki między innymi z Kozielska i Starobielska straciło swoje życie z rąk sowieckich morderców. Jak wielu również oddało największą ofiarę na zboczach Monte Cassino czy podczas Kampanii Wrześniowej. Pamięć o trudzie polskich żołnierzy walczących o wolną i niepodległą Polskę zasługuje na najwyższy szacunek, a my nie powinniśmy szczędzić wysiłków, aby utrzymać pamięć o tych Bohaterach wiecznie żywą.

Kończąc chciałbym w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Andrzeja Dudy złożyć Panu życzenia wielu jeszcze lat w zdrowiu i pomyślności dla Pana i Pana wspaniałej rodziny, która jest tutaj dzisiaj razem z Panem. Natomiast nam wszystkim życzyłbym, by niezłomne i bohaterskie postawy takie jak Pana były zawsze wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń

— powiedział Szczerski.

svl