1 czerwca w czasie posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży Anna Zalewska zapowiedziała powołanie Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do zgłoszenia się do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej

—informuje resort edukacji na swojej stronie internetowej i publikuje formularz zgłoszeniowy.

Wypełnione formularze należy przesyłać do 30 czerwca na adres pocztowy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W formularzu chętni do udziału w radzie muszą podać swoje dane oraz uzasadnić, dlaczego to właśnie oni powinni zostać jej członkami. Do formularza zgłoszeniowego kandydat musi dołączyć CV. W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest także pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Spośród kandydatów, którzy prześlą wypełnione formularze zgłoszeniowe, minister edukacji wyłoni 16 członków rady (po jednym z każdego województwa) i ich 16 zastępców.

Chcemy z was, młodzieży, uczynić partnera do różnego rodzaju projektów, ustaw

—mówiła minister edukacji podczas XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Poinformowała też, że decyzją premier Beaty Szydło powołana zostanie Rada ds. Dzieci i Młodzieży.

My potrzebujemy was, a wy potrzebujecie nas

—podkreśliła Anna Zalewska.

Na konferencji prasowej po zakończeniu obrad Zalewska powiedziała, że chciałaby, aby Rada ds. Dzieci i Młodzieży zaczęła funkcjonować jak najszybciej. Marszałkowie Sejmu Dzieci i Młodzieży podziękowali za tę inicjatywę.

Młodzież bardzo długo o radę walczy. To bardzo dobrze, że taki organ konsultacyjno-doradczy powstanie

—powiedział jeden z nich, Kacper Szymczak.

Do zadań Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej będzie należało wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, w zakresie spraw objętych działem oświata i wychowanie. Kadencja Rady będzie trwała jeden rok. Pierwsze spotkanie Rady odbędzie się we wrześniu.

ann/PAP/men.gov.p