Minister Radziwiłł spełnił obietnicę. Do Narodowego Programu Zdrowia dopisano nowy cel - zdrowie prokreacyjne

Fot. Fratria
Fot. Fratria

W najnowszym projekcie Narodowego Programu Zdrowia znalazły się zapowiadane przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zapisy dotyczące poprawy zdrowia prokreacyjnego. Prowadzona ma być m.in. działalność edukacyjna w tym zakresie.

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) jest wydawany na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. Pierwszy NPZ obejmie lata 2016-2020, a na jego realizację w 2016 r. z budżetu państwa zostanie przeznaczone ok. 140 mln zł. Wciąż trwają prace nad projektem NPZ.

Podczas konsultacji publicznych, które zakończyły się pod koniec ubiegłego roku, do resortu wpłynęły liczne uwagi. Wskazywano m.in., że w programie należy uwzględnić zdrowie reprodukcyjne, a także profilaktykę onkologiczną. Część instytucji i organizacji oceniała, że finansowanie programu jest niewystarczające.

W projekcie przygotowanym jeszcze przez poprzednie kierownictwo resortu określono pięć celów operacyjnych NPZ, które dotyczyły: zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, zdrowia osób starszych, ograniczenia stosowania używek oraz narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w ubiegłym roku zapowiedział, że dopisany zostanie jeszcze szósty cel: zdrowie prokreacyjne. Jego zdaniem sprawa niepłodności Polaków była postrzegana przez poprzedni rząd tylko w kontekście zapłodnienia pozaustrojowego, co - w jego opinii - było błędem.

Chcielibyśmy to rozwinąć w sposób kompleksowy

— deklarował.

W najnowszej wersji projektu wpisano już zdrowie prokreacyjne jako kolejny cel NPZ. Rocznie na jego realizację ma być przeznaczane ok. 15 mln zł.

W ramach tego celu resort rodziny, pracy i polityki społecznej we współpracy z MZ ma uwzględniać wpływ prowadzonej polityki na zdrowie prokreacyjne. Prowadzona ma być też edukacja zdrowotna i działalność informacyjna dotycząca czynników mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym. Te działania ma realizować resort edukacji we współpracy m.in. z MZ, organizacjami pozarządowymi i szkołami rodzenia.

Resort zdrowia ma prowadzić działalność edukacyjną (np. szkolenia) dla pracowników opieki zdrowotnej. Finansowane mają być także badania dotyczące zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie.

W najnowszej wersji projektu częściowej zmianie uległy również niektóre z pozostałych celów. Zgodnie z ostatnią propozycją resortu, poza zdrowiem prokreacyjnym, w NPZ mają znaleźć się cele związane ze: zdrowym odżywianiem; profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i uzależnieniami behawioralnymi; zdrowiem psychicznym; ograniczeniem zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych m.in. w miejscu pracy, rekreacji oraz nauki; promocją zdrowego i aktywnego starzenia się.

Czytaj dalej na następnej stronie ===>

12
następna strona »

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych