Polacy łączą się w Częstochowie. Pierwsze spotkanie Konfederacji „Interpolonia” – 30 kwietnia 2016

Fot. PAP
Fot. PAP

Wśród rodaków przejętych losami Ojczyzny, i tych w Kraju, i tych rozsia-nych po świecie, jak długi i szeroki, nie znajdzie się zapewne takiego, który nie rozumiałby nakazu jedności. I właśnie, zawiązana przed kilkoma miesią-cami Konfederacja Interpolonia – przyjmując tymczasową formułę dobro-wolnego zrzeszenia ludzi, środowisk i stowarzyszeń – stawia sobie za cel wzmacnianie i rozwijanie tych tendencji, które służą integracji z Macierzą szeroko pojętego „żywiołu polskiego” obecnego aktywnie i twórczo w dzisiejszym świecie.

Pierwszą poważną próbą realizacji tego ambitnego zamiaru było często-chowskie Simposio Interpolonia – spotkanie kilkudziesięciu działaczy i organizacji, polonijnych i krajowych, środowisk, polityków i ludzi mediów. Wybór hiszpańskiej nazwy sympozjum nie jest przypadkowy. To właśnie organizacje polonijne i niezmordowani działacze z Ameryki Południowej (zwłaszcza z Chile) najpełniej zamanifestowali w Częstochowie potrzebę wspólnoty i wolę integracji z Macierzą rozczłonkowanych dotąd stowarzyszeń i środowisk. Obok nich mieliśmy możliwość wysłuchania Polaków przybyłych z USA, Kanady, Kazachstanu, Europy…

Simposio Interpolonia miało miejsce 30 kwietnia tego roku, a gościny obradom użyczyło Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II (samo w sobie będące kulturowym fenomenem na skalę światową – w niesamowicie syntetyczny i precyzyjny sposób obrazujące, kim był i jest dla świata „nasz Papież”). Wielogodzinne obrady w Muzeum poprzedziła Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, celebrowana przez ks. inf. Ireneusza Skubisia (honorowego redaktora naczelnego „Niedzieli”), który wygłosił też homilię dla szczelnie wypełniających kaplicę pielgrzymów – uczestników sympozjum. To było naprawdę wstrząsające wystąpienie: „raport” o tym, jak w przeszłości byliśmy na każdym kroku „rozgrywani” przez „wraże siły” i jak dopiero teraz (gdy mamy prawdziwego polskiego Prezydenta i prawdziwy polski Rząd) z trudem, ale z wiarę i nadzieją, podnosimy się, zrzucając brzemię podległości, manipulacji i agenturalnych sztuczek. Ten optymistyczny, rzeczowy ton przenikał wszystkie wystąpienia prelegentów, łącznie z programowymi referatami głównych pomysłodawców i organizatorów sympozjum – ks. Romana Piwo-warczyka (teologa, naukowca i dziennikarza) oraz Mirosława Olszyckiego (filmowca dokumentalisty i podróżnika). Materiały pro-gramowe sympozjum i referaty (a także wspomniana homilia) wkrótce będą umieszczone na stronie internetowej Konfederacji, wypada jednak wymie-nić przynajmniej niektóre z wystąpień i ich autorów:

Ks. Ireneusz Skubiś ponownie poruszył konieczność troski o polską tożsamość chrześcijańską; Natalia Rykowska (opowiadała o bolesnym losie Polaków w Kazachstanie); Wiesław Jan Wysocki (zajął się 1050. Rocznicą Chrztu Polski i rolą wiary w konstytuowaniu więzi polonijnych), dr Mirosław Boruta (szeroko omówił socjologiczne i polityczne aspekty aktywności Polonii); Zdzisław Jan Ryn (były ambasador w Chile, lekarz psychiatra, badacz skutków oddziaływania obozów koncentracyjnych na psychikę, zajął się losem ludzi żyjących w warunkach silnej opresji i wydziedziczenia); Walter Wiesław Gołębiewski (podjął temat roli i zadań Światowej Rady Badań nad Polonią ), Andrzej Zabłocki (omówił aktywność Polonii Ameryki Łacińskiej w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski ); wreszcie senator Czesław Ryszka (podjął temat wpływu mediów na świadomość Polaków – tak często poddanej cynicznym manipulacjom zakłamującym rzeczywistość).

Rocznica Chrztu Polski i porównanie tegorocznej z tamtą w roku 1966 obecne było w kilku wystąpieniach. W tym kontekście truizmem byłoby powtarzanie, że Polacy za granicą i katolicka Polska, jako nasza wspólna Ojczyzna, mają światu wiele do zaoferowania. To już wiemy, to już się stało i zostało opisane zarówno w tekstach dziennikarskich i politycznych, jak i w mistycznych przesłaniach od świętych. Polska, na tle Europy, ma jeszcze Ducha. Ma też Ducha Ameryka Południowa, więc wspólny cel działań wydaje się oczywisty… Z kolei wybitni Polacy zza granicy trochę inaczej (niż my, w Ojczyźnie) postrzegają nasze (i swoje) problemy, ich „całokształt” na styku: Polska – emigracja. Są – w zdrowy sposób – zdystansowani wobec często małostkowych, politycznych swarów niszczących tkankę jedności narodowej, no i są nimi wzburzeni. Jednocześnie z bólem obserwują, w jak katastrofalny sposób niemądra, ambicjonalna polityka Kraju wobec Polonii doprowadzała do rozkładu tamtejsze całkiem sensowne inicjatywy. W przeszłości – aż do czasów najnowszych – środowiska polonijne były ciągle rozgrywane przez działania o charakterze agenturalnym, przez ludzi i instytucje, dla których jakakolwiek myśl o jedności Polaków była uznawana za zagrożenie dla narzuconej Polsce koncepcji ograniczonego rozwoju.

To może się teraz zmienić, na każdym kroku widzimy, że to się już zmienia. Właśnie czytam na portalu wPolityce, że „Polskie i polonijne dzieci mają mieć takie same uprawnienia! Prezydent podpisał inicjatywę legislacyjną z zakresu oświaty polonijnej”. Niedługo będziemy mogli w całej pełni od-różnić nasze czasy od tych, które – jak się wydaje – minęły bezpowrotnie. Pamiętam, jak po stanie wojennym, a nawet jeszcze całkiem niedawno, moi rodacy powtarzali z upodobaniem: „Z polskimi władzami łączy mnie taki sam dowód osobisty”. albo: „W tym kraju trzyma mnie już tylko grawitacja.”

Częstochowskie spotkanie Konfederacji Interpolonia – wypełnione głęboką refleksją (a także pięknymi, tradycyjnymi pieśniami) – dowodzi, że małostkowe, narzucone Polakom myślenie i kompleksy niższości mają szansę odejść wreszcie w głęboką, niechcianą przeszłość. Duży krok w tę stronę został właśnie zrobiony w Częstochowie…

CZYTAJ TAKŻE: Rezolucja uczestników i organizatorów Simposio Interpolonia w Częstochowie do władz Rzeczypospolitej Polskiej

Portal wPolityce.pl był patronem medialnym Sympozjum.

Autor

Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl

Dotychczasowy system zamieszczania komentarzy na portalu został wyłączony.

Przeczytaj więcej

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe komentarze i dyskusje.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych.