Zgroza przenika szlachetne dusze, gdy widzimy jak szargane są solidarnościowe i polskie wartości oraz świętości – i to często przez tych samych ludzi, którzy o te wartości walczyli

— mówił biskup kaliski Edward Janiak do robotników i pracodawców zgromadzonych na dorocznej pielgrzymce w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.W zorganizowanych już po raz 24. ogólnopolskich modlitwach świata pracy w Kaliszu uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda.

W pielgrzymkę po raz 10. włączyło się Duszpasterstwo Pracodawców i Przedsiębiorców. Delegacje pracodawców, robotników i rzemieślników, m.in. hutników, górników, stoczniowców, kolejarzy, rybaków procesyjnie weszły do świątyni. Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak.

W homilii ordynariusz diecezji kaliskiej wskazywał na zasługi Solidarność w odzyskaniu wolności w ojczyźnie. Wspomniał ofiarę tych, którzy oddali swe życie za wolność Polski, w tym robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia, kopalni „Wujek” i innych miejsc.

Jesteśmy im to dłużni i jest to nasz święty obowiązek

— podkreślił bp Janiak.

Ubolewał, że nie wszyscy Polacy pozostali wierni ideałom Solidarności. Wskazywał, że we współczesnych czasach odchodzi się od prawdziwych wartości.

Chcemy jednocześnie pokornie prosić Boga, aby słowa: wolność, naród, rodzina, robotnik, wiara, nabrały na nowo dla każdego Polaka prawdziwego znaczenia. Zgroza przenika szlachetne dusze, gdy widzimy jak szargane są te solidarnościowe i polskie wartości oraz świętości – i to często przez tych samych ludzi, którzy o te wartości walczyli

-– mówił ordynariusz kaliski.

Przypomniał, że Solidarność zrodziła się z siły i odrzucenia systemu opartego na manipulacji, kłamstwie i wykorzystywaniu innych.

Smutne jest to, że są to ludzie, którzy niegdyś walczyli pod sztandarem Solidarności, szukali schronienia w kościołach, a dziś stają po stronie niegodziwości, nieuczciwości, kłamstwa, a nawet śmierci. Trzeba o tym mówić w imię pamięci i prawdy, ale także w imię troski o nasze wspólne dobro jakim jest Polska

— stwierdził hierarcha.

Apelował, aby ludzie Solidarności nie zapominali o miłości do bliźniego.

Dziś trzeba powiedzieć, że nie ma solidarności bez porozumienia, nie ma solidarności bez przebaczenia, nie ma solidarności bez wzajemnego poszanowania i miłości

— mówił bp Janiak.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Edward Janiak zawierzył Świętemu prezydenta RP, rządzących, robotników i pracodawców.

Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwę do świętego.

W swoim wystąpieniu prezydent RP podkreślał, że Polska jest dzisiaj w lepszym stanie niż była w 1989 r. -\

Z całą pewnością jesteśmy dzisiaj zamożniejsi, niż byliśmy wtedy, ale trzeba popatrzeć spokojne i powiedzieć tak: nie wszystko zostało zrobione dobrze ,

—– mówił Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że budowanie wspólnoty jest wielkim zadaniem związków zawodowych dodając, że ich wielkim zadaniem jest budowanie wspólnoty pracowników.

Wskazał, że jednym z obowiązków rządzących jest patrzenie na Polaków przez pryzmat rodzin.

Z ogromną radością przyjmuję to, że program 500+ - program większości parlamentarnej, polskiego rządu, a także i mój - jest realizowany. Wiele rodzin ogromnie tego programu potrzebowało po to, aby poczuć się godnie i mieć środki na wychowanie dzieci. Mam nadzieję, że ten program będzie jednym z elementów, które skłonią młodych ludzi do tego, aby mieć dzieci i mieć ich więcej

— powiedział prezydent Duda.

Tradycyjnie już po Mszy św. prezydent Andrzej Duda i biskupi podzielili się chlebem z robotnikami, przedsiębiorcami i zgromadzonymi na uroczystości.

Organizatorem pielgrzymki ludzi pracy jest Zarząd Główny Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność, a organizatorem pielgrzymki przedsiębiorców - Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.

lw, KAI