Chrzest przełomowy dla losów naszego kraju. Tak myśli zdecydowana większość Polaków

Fot. wikipedia.org
Fot. wikipedia.org

74 proc. Polaków Chrzest Polski identyfikuje z rokiem 966; 70 proc. uznało to wydarzenie za najbardziej znaczące i przełomowe dla losów naszego kraju, które miało miejsce przed rokiem 1918 - wynika z sondażu CBOS.

Według CBOS, pośród przedstawionych respondentom nieco bardziej rozpoznawalnymi datami okazały się lata: 1939 (właściwie wydarzenie przypisało do tego roku 82 proc. badanych) oraz 1410 (80 proc. poprawnych odpowiedzi).

Z kolei rok 966 okazał się lepiej znaną datą w historii Polski, niż rok 1918 (57 proc. poprawnych odpowiedzi), 1989 (57 proc. poprawnych odpowiedzi) czy, tym bardziej, rok 1920 (28 proc. poprawnych odpowiedzi), 1863 (21 proc.) oraz 1791 (13 proc.).

Jak podkreśla CBOS, w porównaniu z wynikami badania sprzed niemal trzydziestu lat wiedza o wydarzeniu z historii Polski, które miało miejsce w roku 966, nieco wzrosła. W stosunku do roku 1987 odsetek osób, które mają poprawne skojarzenia z tą datą, zwiększył się z 69 proc. do 74 proc. Prawdopodobnie związane jest to z faktem, że rok 966 już od jakiegoś czasu zarówno w mediach, jak i w kościołach przywoływany jest w związku z planowanymi obchodami 1050-lecia Chrztu Polski.

Znajomość innych - istotnych w historii Polski - dat, o które byli pytani respondenci, okazywała się zazwyczaj mniejsza niż w roku 1987.

Jak wynika z sondażu CBOS, niemal powszechną znajomością daty Chrztu Polski cechują się osoby z wyższym wykształceniem (96 proc. poprawnych odpowiedzi) i uzyskujące najwyższe dochody per capita (93 proc.). W grupach zawodowych zaś są to przede wszystkim kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla (97 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (93 proc.) oraz średni personel, technicy (92 proc.)

Z kolei największe problemy z poprawną identyfikacją wydarzenia z 966 roku miały osoby z wykształceniem podstawowym (55 proc. niepoprawnych odpowiedzi) oraz zasadniczym zawodowym (38 proc.), badani o dochodach per capita do 649 zł (42 proc.) lub tylko nieco wyższych (40 proc.), niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej (42 proc.), mający 65 lat i więcej (35 proc.), mieszkańcy wsi (34 proc.), a w grupach zawodowych - robotnicy niewykwalifikowani (47 proc.), rolnicy (42 proc.), gospodynie domowe (39 proc.), renciści (36 proc.) i emeryci (34 proc.).

12
następna strona »

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...