Komitet inicjatywy "Stop Aborcji" zarejestrowany. Zaczyna się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o powszechnej obronie życia

fot.zdjecie przykładowe/wPolityce.pl
fot.zdjecie przykładowe/wPolityce.pl

Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Aborcji” został zarejestrowany w Sejmie; wkrótce rozpocznie zbiórkę 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o powszechnej obronie życia - poinformował Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Instytutu wynika, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o powołaniu komitetu wydał w środę. Od tego dnia komitet ma trzy miesiące na zebranie 100 tys. podpisów obywateli popierających inicjatywę ustawodawczą.

Do zarejestrowania komitetu w Sejmie potrzebne było złożenie tysiąca podpisów oraz projektu ustawy.

W najbliższych dniach rozpocznie się ogólnopolska kampania informacyjna oraz zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o powszechnej obronie życia

—czytamy w komunikacie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Podkreślono w nim, że projekt usuwa z systemu polskiego prawa sprzeczne z konstytucyjną tzw. wyjątki aborcyjne, prowadzące do dyskryminacyjnego uchylania ochrony życia dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju, z uwagi na niepełnosprawność lub okoliczności poczęcia.

Wbrew pojawiającym się w przestrzeni publicznej zarzutom, projekt gwarantuje pełną ochronę życia matki, przewidując możliwość prowadzenia ratujących jej życie działań leczniczych, włącznie z tymi, które mogą doprowadzić do śmierci dziecka poczętego

—czytamy w komunikacie.

Pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Aborcji” został Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro - prawo do życia.

Zawiadomienie o zawiązaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” wpłynęło do Sejmu w połowie marca. W ramach wstępnej procedury stwierdzono, że zawierało ono braki formalne. W związku z tym marszałek Sejmu wezwał Komitet do ich usunięcia. 29 marca 2016 r. do Sejmu wpłynęło uzupełnienie do zawiadomienia.

W projekcie znajdują się zapisy uchylające dotychczasowe, prawne możliwości przerwania ciąży a także nakładające na organa administracji rządowej i samorządowej pomoc materialną i opiekę dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matkom iż ich dzieciom, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronionego. W projekcie jest również propozycja, by do programów nauczania szkolnego wprowadzić wychowanie do życia w rodzinie z nauką o odpowiedzialnym rodzicielstwie.

Zmiany dotyczą także Kodeksu karnego; wnioskodawcy proponują kary m.in. za spowodowanie śmierć dziecka poczętego.

Obecnie w myśl ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży, aborcję można przeprowadzić, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, np. gwałtu.

ann/PAP

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...