Polska edukacja może być o wiele lepsza. Rusza ogólnopolska debata o systemie oświaty pod hasłem "Uczeń-rodzic-nauczyciel. Dobra zmiana"

fot.PAP/Marcin Obara
fot.PAP/Marcin Obara

Pod hasłem: „Uczeń - rodzic - nauczyciel. Dobra zmiana” rusza ogólnopolska debata o systemie oświaty.

W jej ramach zaplanowano m.in. 16 dyskusji wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów i samorządowców

—poinformowała w środę minister edukacji Anna Zalewska.

**Chcemy wspólnie z obywatelami, osobami zainteresowanymi polską edukacją; uczniem, rodzicem, nauczycielem, organami prowadzącymi, akademikami rozpocząć debatę, by wspólnie w lipcu podsumować ją, a w sierpniu i wrześniu przygotować projekty zmian

—mówiła Zalewska na konferencji prasowej w Warszawie.

Wyjaśniła, że chodzi o projekty ustawy i projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Diagnoza jest jednoznaczna: system edukacji trzeba zmienić. Zdiagnozowaliśmy kilkaset bardzo dużych i bardzo małych problemów

—powiedziała.

Problemy te zostały zebrane w 16 grupach. Dyskutować nad nimi będą Eksperci Dobrej Zmiany - praktycy: nauczyciele i akademicy. Do MEN zgłosiło się ponad 2,5 tys. osób, spośród nich wyłoniono blisko 1,9 tys. ekspertów.

Eksperci będą pracowali w 16 grupach. Każda z nich zajmie się innym tematem. Tymi tematami będą: kształcenie ogólne i zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego, nowy awans zawodowy, system egzaminów zewnętrznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli, finansowanie zadań oświatowych w samorządach, podstawa programowa kształcenia ogólnego, nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, miejsce historii w szkole, wychowanie fizyczne, rodzic w szkole, wychowawcza rola szkoły, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Równolegle do prac zespołów eksperckich w całej Polsce trwać będą wojewódzkie debaty. W marcu odbędą się one w województwach: mazowieckim, lubelskim, śląskim i podlaskim, w kwietniu - w woj. zachodniopomorskim, łódzkim, podkarpackim i lubuskim, w maju - w woj. dolnośląskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i opolskim, a w czerwcu - w woj. małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Debaty będą miały swoje cztery tematy przewodnie: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie i bezpieczeństwo. Dyskusje będą odbywały się w formule: cztery województwa dyskutują o jednym z czterech tematów. Szkolnictwo specjalne będzie tematem głównym debat w województwach: lubuskim, podlaskim, śląskim i małopolskim, kształcenie zawodowe - w woj. kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim i opolskim, finansowanie - w woj. zachodniopomorskim, dolnośląskim, świętokrzyskim i podkarpackim, a bezpieczeństwo - w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i łódzkim.

Do udziału w tych debatach resort edukacji zaprasza nie tylko samorządowców i nauczycieli, ale także rodziców i uczniów.

Jak poinformowała minister w czerwcu będą miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia podsumowujące prace.

Po pierwsze druga połowa czerwca - stoliki prezydenckie. Tam będziemy podsumowywać debatę razem z fachowcami, naukowcami, akademikami, którzy współpracują z prezydentem Andrzejem Dudą

—powiedziała Zalewska.

Podała także, że w czerwcu na zaproszenie prezydenta Torunia, odbędzie się tam debata, podczas której na przykładzie tego miasta pokazane zostanie, jak przeprowadzone zostaną zmiany.

Będziemy już po kilkudziesięciu spotkaniach i mamy nadzieję wspólnie dojść do kompromisu i pokazać dobrą zmianę

—zaznaczyła.

Zapowiedziała także, że specjalna grupa robocza powstała w Ministerstwie Rozwoju; ma ona pokazać jak będzie wyglądało szkolnictwo zawodowe.

Będzie to szkoła elastyczna. Chcemy też zrezygnować ze złego słowa i źle kojarzonego: szkolnictwo zawodowe. Ale szczegóły - w czerwcu

—zaznaczyła Zalewska.

Minister zapowiedziała także, że od kwietnia równolegle do prac ekspertów i debat wojewódzkich prowadzone będą debaty kuratorów z nauczycielami na temat tego jak uwolnić polską szkołę: dyrektorów i nauczycieli od biurokracji.

Zalewska podała również, że równolegle odbywać się będą spotkania kierownictwa resortu edukacji z związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i pracowników oświaty, a także z samorządowcami i skupiającymi je  korporacjami samorządowymi.

Zaczynamy od jutra

—poinformowała.

Będziemy też spotykać się z akademikami

—zapowiedziała minister.

Podała, że wystosuje listy do wszystkich rektorów publicznych i niepublicznych szkół wyższych:

po to, by rektorzy wraz z senatami, akademikami pokazali nam jakiego pragną studenta.

Szefowa MEN zapowiedziała także, że w marcu powstanie w resorcie stały Departament Programów i Podręczników.

Powstanie on nie tylko po to, by zorganizować debatę później napisać podstawy programowe, ale również po to, by na stałe monitorować podstawę i podręczniki

—wyjaśniła.

Jak mówiła, począwszy od marca, co drugi dzień będą odbywać się spotkania ekspertów poświęcone określonym tematom, poszczególnym przedmiotom.

To do czego zmierzamy to w miarę elastyczna podstawa programowa, która bez względu na to, jak będzie wyglądał system edukacji będzie stalą, przypisaną do określonego momentu rozwoju dziecka

—powiedziała.

Przeprowadzenie ogólnopolskiej debaty na temat edukacji, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron minister edukacji zapowiedziała jesienią po objęciu stanowiska w rządzie.

ann/PAP

Dotychczasowy system zamieszczania komentarzy na portalu został wyłączony.

Przeczytaj więcej

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe komentarze i dyskusje.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych.