Domagamy się zaprzestania finansowania inicjatorów "Świeckiej Szkoły" ze środków publicznych. PETYCJA

Fot. Facebook
Fot. Facebook

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zakazie finansowania lekcji religii w szkołach z pieniędzy publicznych. Jego twórcy utrzymują, że ich celem jest jedynie uporządkowanie relacji między państwem a Kościołem Katolickim poprzez uniezależnienie finansowe obu instytucji. Łatwo jednak przewidzieć, że gdyby podobny projekt wszedł w życie, utrudni uczęszczanie na katechezę znacznej części uczniów w polskich szkołach. O tym, że ukrytym celem przygotowanej nowelizacji jest wyeliminowanie religii z oświaty w ogóle, świadczą także wypowiedzi członków komitetu inicjatywy ustawodawczej, którzy na obronę swojego projektu używają argumentów ujawniających ich krytyczny stosunek do katechizacji w szkołach jako takiej.

Środowisko związane z pismem Liberte!, z którego wywodzi się komitet inicjatywy ustawodawczej „Świecka Szkoła”, samo zasilane jest regularnie pieniędzmi polskich podatników. Domaganie się zaprzestania finansowania lekcji religii przez osoby korzystające ze środków publicznych wskazuje na ich hipokryzję

— alarmują twórcy petycji o zaprzestanie finansowania Liberte! i wydającej pismo Fundacji Industrial, prosząc o podpisanie protestu.

CZYTAJ TAKŻE: Nykiel we „wSieci”: Inicjatywa „Świecka szkoła” została przeprowadzona nielegalnie, a jej autorzy zamierzali usunąć religię z pomocą katolików

Petycja skierowana jest do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Finansów i Urząd Miasta Łódź.

Samo Liberte! choć rozchodzi się w niewielkim nakładzie (ok. 3 tys. egzemplarzy) jest za to obficie dotowane ze środków publicznych. Tylko w latach 2013 i 2015 otrzymało od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego granty na łączną kwotę 123 tysiące złotych

— przypominają autorzy petycji, dodając że pismo promuje „lewicową ideologię ze wszystkimi typowymi dla niej wynaturzeniami, jak ateizacja przestrzeni publicznej, promocja aborcji i oswajanie z homoseksualizmem, próby redefiniowania małżeństwa i rodziny”.

Wnosimy zatem o odstąpienie od dofinansowywania pisma Liberte! oraz prowadzącej je Fundacji Industrial ze środków rządowych i samorządowych oraz wykorzystanie zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na inny cel społeczny

— czytamy w treści petycji.

Protest można podpisać na stronach CitizenGO

mall

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...