Pierwsza Dama poprowadziła lekcję niemieckiego w Liceum Polonijnym w Warszawie. Szkoła walczy o przetrwanie

fot.Facebook/witajciewdomu.pl - Internetowa Akcja Pomocy Polonijnemu Liceum
fot.Facebook/witajciewdomu.pl - Internetowa Akcja Pomocy Polonijnemu Liceum

Liceum Polonijne w Warszawie to szkoła wyjątkowa. Daje ona szansę na kształcenie w kraju przodków najzdolniejszej polskiej młodzieży ze wschodu.

Szkołę odwiedziła Agata Kornhauser-Duda.

Lekcje w naszej szkole rozpoczęły się kilka dni temu, a już spotkało nas nadzwyczajne wyróżnienie i honor. Zajęcia dla szczególnie zainteresowanych językiem niemieckim poprowadziła Pani Prezydentowa Agata Duda!

—czytamy na stronie szkoły na Facebooku.

Uczniowie chwalą się też zdjęciem z Pierwszą Damą.

W Liceum Polonijnym uczy się głównie młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu, m.in. z takich krajów jak: Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Gruzja, Rosja, Mołdawia, czy Uzbekistan. Naukę uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu częściowo pokrywa Państwo Polskie, reszta pieniędzy pochodzi od darczyńców i ze zbiórek. Licealiści wychowywani są w duchu patriotycznym. Szkoła niejako dąży do odbudowania więzi łączących ich rodziny z Polską. Często są to wnuki lub prawnuki Polaków mieszkających w granicach II Rzeczpospolitej lub zesłanych na te tereny.

Problemy finansowe szkoły wynikają z niewystarczającego wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaspokajającego jedynie 15% potrzeb na posiłki, oraz subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej które nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów kształcenia.

Więcej o szkole można się dowiedzieć na stronie witajciewdomu.pl

ann/Facebook/witajciewdomu.pl - Internetowa Akcja Pomocy Polonijnemu Liceum

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych