Wycofywanie się Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik- Rostkowskiej z sugestii zmiany podstawy programowej przedmiotu Przygotowanie do Życia w Rodzinie jest pierwszym zwycięstwem mobilizacji rodziców i ich manifestacji zapowiedzianej na 30 sierpnia w Warszawie.

Na zmianę podstawy programowej przedmiotu Przygotowanie do Życia w Rodzinie nie tylko od lat naciskają środowiska skrajnie feministyczne i lewackie, które oczkują edukacji seksualnej pozbawionej odniesienia do małżeństwa i rodziny. Problem pojawia się w całej ostrości w kontekście ratyfikowanej kilka miesięcy temu przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego konwencji przemocowej CAHVIO.

W dyskusji na temat tej konwencji strona rządowa zapewniała, że nie zmierza ona do zmian społecznych opartych na ideologii gender i kamuflowała jej prawdziwy charakter.

Jednak już tylko trzy poniższe artykuły ukazują jak radykalne zmiany są możliwe na polu edukacji i wychowania.

Art. 12.1 „Strony stosują konieczne środki, aby promować zmiany w społecznych i kulturowych wzorach zachowań kobiet i mężczyzn, w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na pojęciu niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn”.

Art. 14.1. „Strony podejmują, w stosownych przypadkach, konieczne działania w celu uwzględnienia materiałów dydaktycznych na temat taki jak równość miedzy kobietami i mężczyznami, niestereotypowe role płci…”.

Art. 14.2 Strony podejmują niezbędne działania by promować zasady, o których mowa w ustępie 1, w ramach nieformalnego uczenia się, w ramach działalności sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej oraz w mediach.

Tak więc zgodnie z konwencją, wychowanie ma być przekonstruowane na wychowanie nowego człowieka, który porzuci stereotypowe role. Dlatego obecna podstawa programowa przedmiotu Wychowanie do Życia w rodzinie, która uwzględnia wychowanie do dojrzałości, a w perspektywie dorosłego życia wychowanie do macierzyństwa i ojcostwa, jako stereotypowa może ulec zakwestionowaniu.

Czy uda się powstrzymać negatywne zmiany w edukacji i innych dziedzinach życia? To zależy od aktywności społeczeństwa i jego zrozumienia zagrożeń. Manifestacja w Warszawie w dniu 30 sierpnia br. na którą zapraszają organizacje prorodzinne, będzie jednym z testów w tej sprawie. Jeśli rodzice będą „letni”, to otworzą pole destrukcyjnym zmianom. Jeśli jednak dostrzegą problem i nie będą wobec niego obojętni to wówczas będą mieli szansę na obronę podstawowych wartości i nie pozostawią swoich dzieci na pastwę lewackich projektów społecznych.

Program wydarzenia w dniu 30 sierpnia w Warszawie

CZYTAJ TAKŻE: Nykiel we „wSieci”: Antykoncepcja dla pierwszaków. „MEN ugina się pod naciskiem lobbystów LGBT i chce zmian w edukacji”