"Wybory w naszym Kraju są fałszowane, ale położymy temu kres!” – to misja i cel Ruchu Kontroli Wyborów

PAP/Darek Delmanowicz
PAP/Darek Delmanowicz

Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów: „Fundacja LEX NOSTRA zajmie się obroną osób zaangażowanych w RKW, które byłyby szykanowane za swe patriotyczne zaangażowanie! Dziękujemy!”

Nie mamy zaufania do systemu wyborczego i dlatego musimy jako obywatele przypilnować wyborów na każdym etapie oddawania i liczenia głosów! Wybory w naszym Kraju są fałszowane, ale położymy temu kres!” – to misja i cel Ruchu Kontroli Wyborów.

Fundacja LEX NOSTRA pomaga Panu Jerzemu Jelińskiemu z Kołobrzegu, którego prawa obywatelskie i ludzkie zostały pogwałcone przez Straż Graniczną. Jednocześnie Fundacja zadeklarowała taką pomoc każdej osobie, której prawa człowieka i obywatela będą naruszane z powodu zaangażowania się tej osoby w proces pilnowania wyborów!

Slaw/ „fundacja.lexnostra.pl”

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...