Pod Aktem założycielskim Ruchu podpisali się reprezentanci wszystkich obecnych na sali Stowarzyszeń. 76 organizacji złożyło swój akces do Ruchu Kontroli Wyborów. Od sierpnia ’80 nie było tak dużego porozumienia - podkreślają organizatorzy.   Dziś w Częstochowie ma miejsce konferencja „Powstań Polsko!”. Stowarzyszenie Solidarni2010, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Klub Ronina i inne organizacje patriotyczne wzywają wszystkich do udziału w Ruchu Kontroli Wyborów, gromadzącym zatroskanych o prawidłowy przebieg wyborów w 2015 roku i chcących przypilnować uczciwości tych wyborów.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą w Bazylice na Jasnej Gorze w intencji Ojczyzny, która zgromadziła bardzo liczne rzesze wiernych; w ich gronie - członkowie Krucjaty Różańcowej z Ojczyznę, Klubu Ronina i Solidarnych 2010 przybyli z kilkunastu ośrodków w całej Polsce. Obecni są min. reprezentanci takich miast jak Kraków, Wrocław, Warszawa, Katowice, Łódź, Tychy, Kłodzko.

12.00 - Sala na ponad 400 miejsc jest już wypełniona po brzegi, brakuje miejsc dla kolejnych grup napływających do sali.

Każdy wchodzący na salę wypełnia specjalną ankietę informując o tym, jaką funkcję pełnił w poprzednich wyborach i co oferuje w nadchodzących wyborach 2015r.

Uczestnicy otrzymali: instrukcję wyborczą dla członków komisji, apel do OBWE,, zaproszenie na pielgrzymkę Patriotów 1-3 maja na Jasną Górę

12.25 - Modlitwa „Ojcze nasz” rozpoczyna oficjalną część konterencji poprzedzoną ogloszeniami organizacyjnymi. Uczestnicy zapoznają się z rozdanym i powielonym tekstem Aktu założycielskiego Ruchu Kontroli Wyborów - na jego odwrocie uczestnicy wypełniają deklarację przystąpienia do Ruchu.

W prezydium zasiedli: Ewa Stankiewicz, Dorota Kania, Józef Orzeł, Jerzy Targalski, Marcin Dybowski.

Przybyli także Goście: prof. Jan Żaryn, Adam Słomka, poseł Szymon Giżyński [z listem od Jarosława Kaczyńskiego], rodzice Andrzeja Dudy.

12.30 - Odczytanie listu-pozdrowienia do uczestników skierowanego przez JE Ks. Bp Antoniego Pacyfika Dydycza. Jego Ekselencja podkreślil rolę aktywności wobec najważniejszych spraw dla Polski, , nie powinniśmy nigdy „stawiać na bierność”.

Mocno zabrzmiały slowa: „Polsko jesteś nieśmiertelna! Nieśmiertelna przez Miłość, którą żywią do Ciebie Twoje dzieci, której nie ma równej na świecie”[brawa]

12.38 - Rozpoczęcie wystąpienia Marcina Dybowskiego z Krucjaty Różańcowej, nawiązanie do obywatelskiego szturmu na PKW w dniu 20 listopada, w wyniku którego skompromitowany skład PKW powołał się do dymisji.

Trzeba położyć kres fałszowaniu wyborów!

— apelował Dybowski.

12.59 - Wystąpienie Ewy Stankiewicz z Solidarnych2010: wezwanie, byśmy mogli się policzyć!

13.17 - Przemawia Józef Orzeł z Klubu Ronina; Podaje kluczowe punkty projektu: nabór-szkolenie-odwaga w komisjach-policzenie głosów. Stworzymy armię kandydatów do 27 tysięcy Komisji Obwodowych. Razem jednoczymy się w działaniu, wpisaniu instrukcji, w szkoleniach.   13.28 - głos zabiera prof. Jan Żaryn w imieniu Stow. Polska jest Najważniejsza SPJN, „Potrzeba nam armii”!   13.30 - przedstawiciele instytucji i organizacji zostają zaproszeni do podpisania Aktu założycielskiego Ruchu Kontroli Wyborów przy stole prezydialnym.

Akt rozpoczyna się od słów:

W dniu 21 lutego 2015 roku, u tronu Matki Boskiej Jasnogórskiej powołujemy obywatelski, Ruch Kontroli Wyborów, oparty na idei dobrowolności i wolontariatu. Wywodzimy się z różnych organizacji stowarzyszeń i grup społecznych. Łączy nas wola obrony demokracji w Polsce i suwerenności Narodu wobec zagrożeń, jakie stwarzają nierzetelnie przeprowadzane wybory…

Jako pierwszy podpis składa Jan Żaryn w imieniu Stowarzyszenia Polska jest Najważniejsza, następnie Ryszard Kapuściński z Klubów Gazety Polskiej [w imieniu wszystkich klubów], Paweł Kurtyka ze Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej, Przemysław Miśkiewicz ze Stowarzyszenia Pokolenie z Katowic, po nim - Ewa Stankiewicz Solidarni2010 i wszyscy szefowie Oddziałów Terenowych Solidarnych2010, Adam Słomka i Zygmunt Miernik ze Stow. Niezłomni, Profesorowie: Stanisław Mikolajczak z Akademickiego Klubu Obywatelskiego - z Poznania oraz Jan Tadeusz Duda z Krakowskiego AKO, działacze ze stowarzyszenia Strażnicy Wolności, Stowarzyszenie Niezłomni, Stowarzyszenie przedsiębiorców „Niepokonani”, Fundacja Gazety Podlaskiej, Komitet Więźniów Internowanych w Radzyniu, Stowarzyszenie Solidarni w Działaniu z Kępna, po nich kolejne osoby z kilkudziesięciu stowarzyszeń patriotycznych, religijnych, obywatelskich, przedsiębiorców, których listę przedstawimy wkrótce w komplecie. Jest też obecny przedstawiciel komitetu poparcia m.in Grzegorza Brauna i Pawła Kukiza.

14.05 - zostaje przekazane pozdrowienie od prezesa PiS Jaroslawa Kaczyńskiego - głos zabiera poseł Szymon Giżyński, „My nie bronimy interesu partykularnego! Bronimy dobra wspólnego!”

14.14 - jako ostatni z podpisujących Akt założycielski RKW głos zabiera przedstawiciel stow. przedsiębiorców; dostaje huczne brawa

14.15 - ponownie głos zabiera prof.Jan Żaryn, porównując obecne spotkanie do Konfederacji. Mówi także o gen. Hallerze, który krzyżem leżąc przed obrazem Jasnogórskiej MB, w przeddzień zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, wymodlił zwycięstwo.

Musimy dziś zdefiniować prawdziwego wroga Polski - bronimy dziś suwerenności Polski!

14.27 - dziennikarka Dorota Kania z GP mówi o fałszerstwach PKW, apeluje o aktywizację lokalnych i obywatelskich mediów i o ujawnianie nazwisk fałszerzy i sędziów odrzucających skargi wyborcze.

W drugiej części spotkania wystąpili przedstawiciele komitetów wyborczych Andrzeja Dudy, Kornela Morawieckiego, Grzegorza Brauna, Mariana Kowalskiego i Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza.

PEŁNA RELACJA TUTAJ