Do wczoraj warszawski ratusz „bardzo wstępnie” oceniał, że koszt naprawy Mostu Łazienkowskiego „może sięgnąć” wałęsowskich 100 milionów, od dziś mówi się już, że może to być remont generalny, którego „koszty mogą przekroczyć 500 milionów”.

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-naprawa-mostu-moze-kosztowac-nawet-100-mln-zl,nId,1673425

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,nawet-kilkanascie-miesiecy-bez-mostu-eksperci-potrzebny-generalny-remont,158267.html

A ile to jest 500 milionów złotych (a choćby nawet tylko 100 milionów)? W budżecie m.st. Warszawy na 2015 rok podobnej wielkości kwoty przewidziano m.in. na:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/Budzet_Warszawy/default.htm

560.213.156 zł – wydatki bieżące Mokotowa (najludniejszej z warszawskich dzielnic)

551.071.927 zł – wszystkie wydatki bieżące miasta na pomoc społeczną

534.561.102 zł – wydatki bieżące miasta na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska”

521.162.995 zł – wydatki bieżące miasta na utrzymanie porządku i czystości

512.255.136 zł – wydatki majątkowe miasta na lokalny transport zbiorowy

491.109.350 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu m.st. Warszawy

480.509.249 zł – dotacje miasta dla jednostek sektora finansów publicznych (domów kultury, teatrów, bibliotek, muzeów, cmentarze itd. )

444.301.086 zł – wydatki miasta na projekty realizowane ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych podlegających zwrotowi

443.900.000 zł – wydatki bieżące miasta na Metro Warszawskie (zakup usług komunikacji miejskiej)

439.734.133 zł – wydatki bieżące miasta na prowadzenie przeszkoli publicznych i innych form wychowania przedszkolnego

432.680.163 zł – wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez wszystkie warszawskie dzielnice

432.118.684 zł – wydatki bieżące miasta na drogi i mosty itd.


108.053.155 zł – wydatki miasta w sferze rekreacji, sportu i turystyki

107.947.507 zł – wydatki miasta na utrzymanie i remonty dróg powiatowych

104.130.932 zł – wydatki miasta na modernizację ciągu ulic Marsa – Żołnierska (odcinek węzeł Marsa - granica miasta)

99.863.000 zł – wydatki miasta na prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry (w tym

98.363.000 zł dotacji podmiotowej dla 18 teatrów miejskich)

98.962.000 –wydatki miasta na oczyszczanie miasta (w tym 64.822.000 zł na zimowe oczyszczanie ulic)

97.063.189 zł – przychody miasta „z różnych opłat” (w tym 71.992.722 zł za płatne parkowanie)

94.170.539 zł – wydatki miasta na budowę ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do trasy AK (zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chróścickiego do ul. Połczyńskiej) itd.