Dr Wyszyński: Polacy z Donbasu to bezbronne ofiary III RP; niekompetencji urzędników i zgody na łamanie konstytucji

premier.gov.pl
premier.gov.pl

Państwo polskie wobec Polaków z Donbasu łamie konstytucję

— pisze w „Naszym Dzienniku” dr Robert Wyszyński, socjolog, były dyrektor Instytutu Kresowego i cytuje ustawę zasadniczą w art. 52, pkt 5:

Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Dr Wyszyński przypomina raport NIK z listopada tego roku, z którego wynika, że urzędnicy MSW nie dlatego nie chcą pomóc w ewakuacji Polaków ze wschodu Ukrainy, bo nie mają gdzie ulokować uchodźców lub nie mają za co, ale dlatego, że są niekompetentni, oraz nie respektują Karty Polaka.

Urzędnicy MSW twierdzą, że taki dokument nie jest dla nich wystarczającym potwierdzeniem pochodzenia polskiego i nie stanowi podstawy do wydania zezwolenia dla Polaków z Donbasu na osiedlenie w Ojczyźnie

— tłumaczy socjolog.

W swoim raporcie kontrolerzy NIK stwierdzili, że to urzędnicy MSW przyczyniają się do znikomego odsetka powrotów Polaków ze Wschodu. Administracja rządowa przez kilkanaście lat nie potrafiła stworzyć systemu rozwiązań prawnych, organizacyjnych ani finansowych wspierających powroty.

Zablokowanie ewakuacji ze wschodniej Ukrainy nie ma żadnych podstaw w braku środków

— pisze dr Wyszyński i dodaje, że w rezerwie MSW od lat na powroty Polaków ze Wschodu przeznaczonych jest siedem milionów złotych, a sam resort zarządza kilkunastoma ośrodkami pobytu czasowego, w których przez jakiś czas mogą przebywać uciekinierzy czy repatrianci.

Czesi swoich rodaków zesłanych z Podola do Kazachstanu sprowadzili w ciągu dwóch lat i zakończyli repatriację już w 1993 r. Obecnie czeskie rodziny z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie i z Krymu zostały sprowadzone w ciągu kilku tygodni. (…) My nie czynimy nic, a nawet gorzej, bo niszczymy autorytet Rzeczypospolitej, łamiąc konstytucyjne prawa i wydzieramy resztki nadziei z serc naszych rodaków, skazując ich na wegetację, a może i śmierć

— konkluduje socjolog.

Slaw/ „Nasz Dziennik”

——————————————————————————————————

Polecamy wSklepiku.pl książkę: „Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich”.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych