Niebezpieczna ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie trafi do TK

wPolityce.pl
wPolityce.pl

Jeszcze przed sejmowymi wakacjami posłowie Prawa i Sprawiedliwości skierują do trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Ustawą Zasadniczą kontrowersyjnej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – informuje „Nasz Dziennik”.

Pomaga go przygotować Instytut Ordo Iuris. Zarzuty wobec nowego prawa dotyczą niemal wszystkich istotnych jego elementów.

Już sama definicja przemocy w rodzinie wzbudza poważne wątpliwości ekspertów, bo jest bardzo rozbudowana. Mieści w niej np. przemoc stosowaną przez jednego ze współlokatorów wobec drugiego.

We wniosku będzie też mowa o wielu innych, niebezpiecznych zapisach. M.in. tym, który pozwala odbierać dzieci przez pracownika socjalnego (w przypadku występowania zagrożenia życia i zdrowia dziecka), nieposiadającego stosownych kwalifikacji, by tak drastycznie ingerować w życie rodziny.

Tymczasem ustawa nadaje mu uprawnioną pozycję, niemal zamykając rodzinom drogę odwołania się od jego decyzji. Chodzi o to, że zażalenie na decyzję urzędnika do sądu jest możliwe i sąd ma rozpatrzyć sprawę w ciągu 24 godzin, ale całe postępowanie oparte jest na aktach postępowania, czyli de facto na notatkach służbowych pracownika socjalnego. Rodzice nie mają zatem realnej możliwości zgłoszenia swoich racji w postępowaniu, a co za tym idzie – ich szanse na złożenie skutecznego zażalenia są znikome. Co więcej, sąd, rozpoznając zażalenie, nie ma obowiązku sformułowania pisemnego uzasadnienia swojego rozstrzygnięcia. Zatem rodzice nie mają szansy zapoznania się na piśmie z motywami, które przemawiałyby za odebraniem im dzieci. Nie są też informowani o przysługujących im prawach.

— czytamy w „Naszym Dzienniku”.

Trybunał ma też rozważyć kwestię ochrony danych osobowych rodzin podejrzewanych o stosowanie przemocy, które ustawa pozwala gromadzić zespołom interdyscyplinarnym w ramach gmin. Często chodzi o dane wrażliwe dotyczące chorób, orzeczeń wydawanych w innych postępowaniach. Nowe prawo nie przewiduje gwarancji odpowiedniej ochrony tych danych (zbieranych bez zgody i wiedzy osób zainteresowanych).

W sumie, jak pisze „ND”, sformułowanych zostało osiem zarzutów konstytucyjnych dotyczących ustawy. Wnioskodawcy będą chcieli, by Trybunał rozpatrzył je w trybie pilnym.

mt, „Nasz Dziennik”

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych