Stowarzyszenie Godność w obronie Marysi Kołakowskiej, która zaprotestowała przeciw "Golgota Picnic"

yt
yt

My, byli działacze NSZZ Solidarność i więźniowie polityczni z lat 1980-89 zrzeszeni Stowarzyszeniu Godność stajemy w obronie niepełnoletniej Marysi Kołakowskiej, która wzorując się na naszych postawach z lat walki z komunizmem sprzeciwiła się obrażaniu majestatu Boga i godności człowieka, starając się uniemożliwić odczytania bluźnierczego tekstu scenariusza spektaklu ,,Golgota Piknik“.

W sytuacji gdy łamane jest prawo, a ze strony organów państwa nie ma żadnej reakcji, stosowne działania zmuszeni są podejmować obywatele. Mieliśmy nadzieję, że wraz z upadkiem komunizmu stowowane metody represji odejdą w przeszłość. Dziś oskarża się Marysię Kołakowską, tak jak nas w przeszłości, tj o chuligaństwo i naruszenie porządku, nie wnikając w podłoże konfliktu. Marysia jako osoba ludzka ma prawo zaprotestować gdy obraża się jej uczucia religijne.

Gest Marysi Kołakowskiej za który ma mieć postawione zarzuty i ma być sądzona wpisuje się w etos naszej walki, jest także wołaniem o szacunek dla człowieka i jest obroną tych wartości na których opiera się nasza cywilizacja i ponad tysiącletnia historia naszego państwa. My, zgromadzeni dziś pod pomnikiem św Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana w święto narodowe Stanów Zjednoczonych solidaryzujemy się z Marysią i żądamy zaprzestania dochodzenia i represji wobec niej.

Jednocześnie domagamy się wyjaśnienia od Ministerstwa Kultury z jakich środków  i na czyje polecenie nagle na terenie prawie całego kraju urządza się spektakle „Golgota Piknik“ obrażający uczucia religijne ogromnej rzeszy ludzi wierzących. Na zakończenie pytamy czy tym konfliktogennym spektaklem nie próbuje się odwrócić uwagi od groźnego kryzysu państwa spowodowanego aferą podsłuchową.

Stowarzyszenie Godność

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...