Jako przedstawiciele 86 organizacji, zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, wyrażamy radość z faktu, że coraz więcej osób angażuje się na rzecz poszanowania ludzkiego życia przed narodzeniem. Cieszymy się, że coraz liczniejsze środowiska dostrzegają znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa.

Mając na uwadze poszanowanie podstawowego prawa człowieka do życia i potrzebę wzmocnienia polskich rodzin, apelujemy:

  • do Parlamentarzystów o nieratyfikowanie Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, która w istocie jest próbą przeorganizowania społeczeństwa według założeń ideologii gender poprzez marginalizację małżeństwa, rodziny i tradycji;

  • do nowo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego o odważne upominanie się o prawo do życia i prawa rodzin na forum europejskim, w tym o podjęcie odrzuconej przez Komisję Europejską Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”;

  • do Rządu RP o gwarancje dla konstytucyjnych zasad wolności sumienia i wyznania w kontekście nagonki na pracowników służby zdrowia, sygnatariuszy Deklaracji Wiary zgodnej przecież z Kodeksem Etyki Lekarskiej i polskim prawem. Oczekujemy gwarancji prawa do życia dla dzieci, u których wykryto choroby prenatalne, zaprzestania promocji i stosowania metod sztucznej prokreacji „in vitro”, w czasie której giną tysiące istot ludzkich oraz zastąpienia jej metodą naprotechnologii, która etycznie i skutecznie radzi sobie z problemem bezpłodności.

Apelujemy do wszystkich polityków o jak najszybsze przygotowanie programu polityki rodzinnej państwa i jednoznacznych działań na rzecz wzmocnienia polskich rodzin. Podjęte dotąd działania, takie jak wydłużenie urlopów macierzyńskich czy zapowiedź wprowadzenia Karty Dużej Rodziny, są istotne, a jednak nieadekwatne do potrzeb.

Nasz sprzeciw budzi atakowanie zajęć przygotowania do życia w rodzinie w szkołach (edukacja seksualna typu A) i próba wprowadzenia w to miejsce, deprawującej edukacji seksualnej typu B, która nie uwzględnia kontekstu małżeństwa i rodziny.

Zwracamy się do wszystkich o budowanie społeczeństwa opartego na trwałych wartościach, chroniącego ludzkie życie od jego poczęcia do naturalnej śmierci, szanującego małżeństwo jako fundament rodziny oraz pozytywną tradycję.

Zaangażowania każdego człowieka w te zadania nic nie jest w stanie zastąpić, dlatego zwracamy się do wszystkich o włączenie się w promocję życia i rodziny. W imieniu uczestników Zjazdu

dr Paweł Wosicki – prezes dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes Antoni Szymański - wiceprezes Anna Dyndul - sekretarz