Rada i Zarząd Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego wraz z Kapitułą zorganizowały dziś uroczystość dekoracji orderem Polonia Mater Nostra Est osób szczególnie zasłużonych dla Narodu i Państwa Polskiego z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość odbyła się 17 maja 2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Jedną z osób udekorowanych był prof. Jan Żaryn, redaktor naczelny „W sieci Historii”. Po wręczeniu orderów odbył się koncert warszawskiego chóru „Polonia” im. Ignacego Jana Paderewskiego pod dyr. prof. Zbigniewa Szablewskiego.