Rzeczpospolita poinformowała, że od ubiegłego roku kolejne 200 tysięcy dzieci straciły prawo do zasiłku rodzinnego i skorelowanych z nim innych świadczeń rodzinnych. Tym samym liczba dzieci otrzymujących w 2013 roku świadczenia rodzinne spadła do 2,3 miliona – wynika z danych resortu pracy.

Oznacza to spadek od 2004 roku o 3,2 mln dzieci uprawnionych do zasiłku. Zasadniczym powodem spadku liczby dzieci uprawnionych do świadczeń rodzinnych jest utrzymywanie przez wiele lat kryterium dochodowego do niego uprawniającego na bardzo niskim poziomie 504 zł. W listopadzie 2012 roku rząd podniósł nieznacznie to kryterium do 539 zł netto na osobę w rodzinie.

Tak niskie podwyższenie kryterium dochodowego nie spowodowało jednak powrotu do systemu setek tysięcy dzieci, które straciły uprawnienie do zasiłku rodzinnego i związanych z nim innych świadczeń np. z tytułu wielodzietności czy dojazdu dziecko do szkoły poza miejsce swojego zamieszkania. Przypomnijmy, że chodzi tu o naprawdę niewielką pomoc, bo zasiłek rodzinny na dziecko do lat 5 wynosi 77 zł. , a na dziecko od 5-18 lat 106 zł, zaś np.: dodatek na 3 i następne dziecko w rodzinie wielodzietnej wynosi 80 złotych.

Wydatki w 2013 roku na świadczenia rodzinne wyniosły 7,4 mld złotych. To aż o 700 mln złotych mniej niż w 2004 roku. Ma to miejsce w sytuacji, gdy nasze PKB wyraźnie wzrosło, a Polska znalazła się na jednym z ostatnich miejsc pod względem dzietności na całym świecie.

Antoni Szymański