"Warto, by naród polski i jego państwo – Rzeczpospolita trwały w Europie". Prezentacja albumu "Warto być Polakiem”

W przeddzień czwartej rocznicy tragedii smoleńskiej w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się prezentacja albumu „Prezydent Lech Kaczyński. Warto być Polakiem”. Album to kolejny po wystawie pt. „Warto być Polakiem” projekt prezydenckiego fotografa Macieja Chojnowskiego i Fundacji Nowy Kierunek, będący kontynuacją procesu przybliżania Polakom osoby i osiągnięć Lecha Kaczyńskiego. Wydawnictwo prezentuje sposób myślenia polskiego przywódcy o najważniejszych sprawach dotyczących zarówno Polski, jak i Europy. Część fotograficzną uzupełnioną cytatami poprzedzają krótkie wspomnienia Jarosława Kaczyńskiego, Macieja Łopińskiego, Andrzeja Dudy, Stanisława Kostrzewskiego i Macieja Chojnowskiego. Wyborem tekstów oraz redakcją zajął się Marek Krukowski.

FILM WIDEO ZE SPOTKANIA.

Zebranych w sali pod Liberatorem, w tym licznych parlamentarzystów i współpracowników nieżyjącego Prezydenta, przywitał Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, podkreślając wyjątkowość tego muzeum, powołanego wszak przez Lecha Kaczyńskiego i bliskiego Jego sercu. Prezentację rozpoczęto cytatem  z przemówienia Bohatera albumu, śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego: „Warto być Polakiem. Warto, by naród polski i jego państwo – Rzeczpospolita trwały w Europie. Te słowa są fundamentem, najgłębszą podstawą patriotyzmu. Są także waszym i moim drogowskazem. Zapobiec zmniejszenia się liczebności naszego narodu… a więc dbać o rodzinę, o elementarne warunki jej rozwoju, dbać o oświatę, o to wszystko co zapewnia wzrost, to polski obowiązek, a więc i mój obowiązek”.

Przedstawiciel organizatorów: Fundacji Nowy Kierunek i Społecznego Ruchu im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przeczytał fragmenty przemówień śp. Prezydenta, przedstawił w skrócie jego dorobek polityczny i ideowy. Szczególnie wzruszający był cytat śp. Małżonki Pana Prezydenta – Marii Kaczyńskiej: „Będę zawsze stać u boku Leszka, opiekować się nim aż do śmierci. Jestem ostoją męża. Przy mnie czuje się bezpiecznie. Nie wyobrażam sobie, żeby jednego z nas miało zabraknąć. Najlepiej, żebyśmy odeszli razem…”. Jan Ołdakowski przypomniał zebranym na sali przemówienie Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku, w którym potępił imperialistyczną politykę Rosji, mówiąc: „Po raz pierwszy od dłuższego czasu, nasi sąsiedzi z północy, dla nas także ze wschodu, pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie! Ten kraj to Rosja. Ten kraj uważa, że dawne czasy upadłego niecałe 20 lat temu imperium wracają…że znów dominacja będzie cechą tego regionu. Otóż nie będzie. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj – na Polskę”. Prowadzący zaznaczył także, że idee, którymi kierował się śp. Lech Kaczyński – patriotyzm, wolność i godność – dziś stają się najważniejszymi wartościami dla Polaków. Przedstawione zostały także priorytety Ruchu Społecznego im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, którymi są między innymi: działanie na rzecz dobra wspólnego, pobudzanie aktywności społecznej Polaków oraz umacnianie podmiotowości narodu jako wspólnoty politycznej. Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, według Ołdakowskiego, przywróciło pilną potrzebę odbudowy instytucji naszego państwa i moralności w polityce.
W czasie spotkania byli współpracownicy Lecha Kaczyńskiego – Maciej Łopiński i Stanisław Kostrzewski oraz twórcy prezentowanego albumu –Marek Krukowski i Maciej Chojnowski przywoływali osobiste wspomnienia z kontaktów z Prezydentem. Rozmowę prowadziła Joanna Lichocka
Rozpoczął Maciej Łopiński, opowiadając o ostatnim dniu życia Prezydenta oraz o wzruszającym przemówieniu, które miał wygłosić w Katyniu w 2010 roku. Prezydencki minister zapamiętał z niego dwa wątki – pierwszy, mówiący o tym, że rację mają zawsze ci, którzy walczą o wolność oraz drugi, traktujący o prawdzie o zbrodni katyńskiej jako fundamencie III Rzeczpospolitej.
Stanisław Kostrzewski wspominał swoją współpracę z Lechem Kaczyńskim w NiK-u oraz jego niezwykłą zdolność do przyciągania do siebie ludzi, angażujących się w stu procentach w to co robią. Stwierdził, że śp. Prezydent zawsze zwracał uwagę na ludzi sobie podległych, zawsze dziękował za pracę, pomoc i zaangażowanie. Według niego, Prezydent Lech Kaczyński był jednym z nielicznych prawdziwych mężów stanu w historii naszej ojczyzny.
Z kolei Marek Krukowski opowiadał o niełatwym zadaniu polegającym na doborze zdjęć i przemówień do prezentowanego albumu, tworzącego opowieść o „człowieku, który chciał zmienić Polskę” – człowieku solidarności.
Prezydencki fotograf Maciej Chojnowski mówił o swoim pierwszym spotkaniu ze śp. Lechem Kaczyńskim i przewrotności losu, który sprawił, że z powodów rodzinnych nie poleciał razem z Prezydentem do Rosji w kwietniu 2010 roku. Wspominał również o pierwszych kilku tygodniach po katastrofie, podczas których masowo przeglądał tysiące zdjęć, które potem przekazał rodzinom poległych. Przypomniał, że album o Prezydencie Kaczyńskim stanowi uzupełnienie wcześniejszych wystaw poświęconych katastrofie smoleńskiej i jej ofiarom. „Czy może być bardziej wymowny, dramatyczny fakt, kiedy wokół nas wszyscy, którzy z nami pracowali, nagle odeszli? Tego nie da się wymazać, dlatego konsekwentnie (…) będę tą pamięć kultywował”– dodał.
Debatę zakończył Maciej Łopiński stwierdzeniem, że brakuje nam w dzisiejszej polityce wewnętrznej i zagranicznej Lecha Kaczyńskiego oraz tezą, iż „naprawdę warto być Polakiem”. Po skończonej dyskusji, prowadząca Joanna Lichocka oddała głos publiczności. O swojej znajomości i współpracy z Lechem Kaczyńskim mówiły m.in. Anna Fotyga oraz Hanna Foltyn-Kubicka. Prof. Jacek Kurzępa i prof. Piotr Gliński opowiadali o XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, który odbył się w Zielonej Górze.

Podkreślili, że Prezydent Lech Kaczyński nie tylko objął ten zjazd honorowym patronatem, ale również wziął udział w jego uroczystym otwarciu, a nawet zabrał głos w akademickiej dyskusji.

Relacja: Arkadiusz Krokowski (tekst), Margotte i Bernard (foto i wideo)

Autor

Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...